Hrvatski na maturi

Hrvatski na maturi

Kupi priručnik

Nakladnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ulica Republike Austrije 16, Zagreb

Za nakladnika

Željko Jozić

Autorice

Lana Hudeček
Milica Mihaljević

Urednici

Marina Čubrić
Željko Jozić

Recenzenti

Marijana Horvat
Kristian Lewis

Korektura

Goranka Blagus Bartolec

Grafičko oblikovanje

Davor Milašinčić

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 877172.