Pripremi se za državnu maturu. Odaberi ispit.

Odaberi jedan od ispita. U ispitu se boduje i vrijeme potrebno za rješavanje zdataka.


Hvala na sudjelovanju u kvizu!


postotak točnih odgovora: 100 %


s obzirom na količinu točnih odgovora i vrijeme ostvaren je idući broj bodova:

postavljenih pitanja!


Ime: